Numery telefonów

52 3342176, 795-111-588

Email

sp3t@wp.pl

Godziny pracy

Pon - Pt: 7-16

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
– język polski,
– matematykę,
– język obcy nowożytny.
Terminy:
Język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Terminy dodatkowe (dla uczniów którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli pisać egzaminu w terminie głównym):
Język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
Matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
Język obcy – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Terminy ogłaszania wyników:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom – 3 lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji – do 3 lipca 2024 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 3 lipca 2024 r.

W trakcie egzaminu:

  • każdy uczeń powinien przed wejściem na salę mieć ważną legitymację uczniowską,
  • przed wejściem do sali każdy uczeń wylosuje numer stolika,
  • obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z tych z takich urządzeń w sali,
  • każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie,
  • każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  • dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę, rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Po rozwiązaniu zadań należało będzie nanieść poprawne odpowiedzi na kartę odpowiedzi, która to karta będzie się znajdowała na końcu arkusza egzaminacyjnego. Czynność ta nie będzie dotyczyła uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu.

Przed egzaminami odbędzie się jeszcze dla uczniów instruktaż, w jaki sposób przebiegał będzie egzamin i jak poprawnie wypełniać karty odpowiedzi.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku i zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami dotyczącymi egzaminu.

Skip to content