Numery telefonów

52 3342176, 795-111-588

Email

sp3t@wp.pl

Godziny pracy

Pon - Pt: 7-16

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia należy złożyć w biurze Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które mieści się przy ul. Nowodworskiego 26 w Tucholi ( tel. 501 405 210)

Zgłoszenia szkody w TUW można dokonać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 801 001 003 lub 22 545 39 50 (połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora). Infolinia pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-20.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
  • mailowo na adres: zgloszenia.szkody@tuw.pl,
  • listownie wysyłając wypełniony wniosek wraz z kopią dokumentów dot. całej historii leczenia na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Regionalne, ul. Łęczycka 35, 85-737 Bydgoszcz

Aby zgłosić szkodę wystarczy zadzwonić pod wskazany numer i podać wymagane informacje! Przed zgłoszeniem przygotuj odpowiednie dokumenty dla usprawnienia procesu.

  • NR POLISY (zawsze powinien być wpisany we wniosku „papierowym”)
  • DANE UBEZPIECZAJĄCEGO (nazwa szkoły)
  • DANE UCZNIA (PESEL)
  • DANE ZGŁASZAJĄCEGO (rodzica lub opiekuna prawnego – dowód osobisty, nr telefonu, adres mailowy)
Skip to content